يكشنبه 10 مهر 1401

  پایان جشنواره در سنندج

  برگزیدگان جشنواره تجسمی جوانان معرفی شدند

  ضیاالدینی و خلیل فرد تجلیل شدند

    

     

     

     

     

   

    

  بازدید از فضای کارگاه ها، محل اقامت هنرمندان، سالن اختتامیه و 
  برگزاری جلسات برنامه ریزی بیست و سومین جشنواره جوانان در شهرستان سنندج
  25 و 26 خرداد 1395